Lubię 0Nie lubię 0
Odsłon: 353
Komentarzy: 0

W dniu 27 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej Międzynarodowego Domu
Kultury odbyła się XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach. Sesję rozpoczęto od miłego
akcentu, jakim jest wręczenie nagród. Tym razem została nagrodzona Oliwia Wilczyńska,
zwyciężczyni 9 edycji konkursu ,,Młodzi samorządni”. Jak powiedziała nauczycielka i radna
Alina Poskart konkurs dotyczył samorządu lokalnego, funkcjonowania gminy i ma na celu
szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego. W konkursie wzięło udział 9 osób. Oliwia
otrzymała łańcuch Burmistrza Międzyzdrojów i mogła wziąć udział w dalszej części sesji
absolutoryjnej. A zgromadzeni zobaczyli film promocyjny o Międzyzdrojach Klaudii Nowak,
który uzyskał największą aprobatę jury.
Wśród nagrodzonych były także uczestniczki ogłoszonego wiosną konkursu ,,Najładniejsze
podwórko wizytówką Gminy”. Podczas Sesji wręczono nagrody pieniężne dla pań, które
zajęły 3 pierwsze miejsca: I miejsce - Jolanta Nyrkowska, II - Małgorzata Kopeć, III - Irena
Lewandowska oraz dyplomy i gadżety dla pozostałych uczestników, wśród obecnych
uczestniczek była Pani Zdzisława Michalak. ,,Dzięki Paniom Międzyzdroje są bardziej
atrakcyjne, miłe dla oka, jest to dla mnie bardzo ważne” - powiedział Burmistrz M. Bobek
wręczając nagrody.
Następnie Przewodniczący Jan Węglorz wprowadził uchwały do porządku obrad a radni
przyjęli nowy porządek.
Sołtys Wicka M. Buśko zgłosił problem niewystarczającej dbałości o sołectwa.
Kolejnym punktem było sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami, do którego radni
zadawali pytania dotyczące m.in.: spotkania z Ewą Stanecką Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków w Szczecinie, promocji Gminy w mediach niemieckich i inne.
W kolejnym punkcie sesji Burmistrz M. Bobek przedstawił ,,Raport o stanie Gminy
Międzyzdroje za 2018 rok”. Raport jest dokumentem, który dotychczas nie był wymagany.
Został wprowadzony ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw
w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i
kontrolowania niektórych organów gminy - Dz.U.poz.130).
Wśród wielu ważnych poruszonych w raporcie spraw znalazły się: budżet - dochody i
wydatki gminy, działalność spółek miejskich, budowa ratusza, promocja gminy, ład
przestrzenny ( więcej informacji o raporcie przekażemy w oddzielnym materiale prasowym).
Nad raportem o stanie gminy mogły dyskutować osoby, które do środy zgłosiłyby akces do
udziału w dyskusji. Ponieważ nikt z mieszkańców nie wyraził takiej inicjatywy, w dyskusji
mogli wziąć udział tylko obecni radni. W głosowaniu nad udzieleniem Burmistrzowi
Międzyzdrojów wotum zaufania radni głosowali następująco: 13 głosów za, 2 – wstrzymały
się od głosu.
Następnie radna G.Iwaszczyszyn Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła radnym i
osobom obecnym na sali sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2018 rok oraz wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Międzyzdrojów. Po czym radni przystąpili do głosowania nad udzieleniem
Burmistrzowi absolutorium - 13 głosów za, 2 wstrzymujące się. Burmistrz podziękował
Skarbnik Gminy Agnieszce Sadce, która czuwa nad racjonalnym realizowaniem budżetu i bez
której nie byłoby możliwe otrzymanie absolutorium.
Po tym punkcie Radni przegłosowali projekt uchwały w spawie zmian w budżecie na
2019 rok – zabezpieczenie środków na przebieralnie na plaży, montaż 20 stojaków na rowery
w części nadmorskiej miasta oraz montaż toalet toi – toi przy zejściach na plażę po stronie
zachodniej. W okresie jesiennym planowany jest montaż kolejnych stojaków na terenie

miasta. Wśród wielu uchwał, radni przyjęli uchwałę dotyczącą przyznania dotacji na
wykonanie projektu budowlanego zabytku wpisanego do rejestru zabytków.
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na nieruchomościach , na których znajdują się domki letniskowe była kolejną,
którą zajęli się radni podczas tej sesji. Poprzednia wersja uchwały nie została przyjęta przez
RIO w tym zakresie, dlatego powrócono do poprzedniej stawki.
Burmistrz omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia
warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
nieruchomości, poprzez ułatwienie uzyskania bonifikat przez mieszkańców naszej gminy
pobierających rentę.
Sesja przebiegła sprawnie i wyjątkowo szybko za co wszystkim radnym podziękował
Przewodniczący J. Węglorz.

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy
Fot. T. Rychłowski
UM w Międzyzdrojach

Skomentuj

Komentuj jako gość

0 / 500 Ograniczenie ilości znaków
Twoja wiadomość powinna zawierać od 10-500 znaków
Komentarze osób zalogowanych przechodzą automatycznie Przed opublikowaniem komentarza proszę zapoznać się z regulaminem.

Komentarze

  • Brak komentarzy

2018© wszystkie prawa zastrzeżone. Kontakt: info@miedzyzdrojanin.pl

Co nie jest zabronione jest dozwolone. Oczywiście w ramach obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej i dobrze rozumianej kultury. Szczegółowy regulamin zostanie dodany w najbliższym czasie.

Zgadzam się