Lubię 0Nie lubię 0
Odsłon: 538
Komentarzy: 0

Od dłuższego czasu staram się uzyskać od urzędu miejskiego informacje odnośnie wydzierżawianych gruntów i nieruchomości przez gminę Międzyzdroje. Sprawa wydawała mi się bezproblemowa ponieważ informacje, o które poprosiłem są ogólnie dostępne ale rozproszone w ten sposób, że mieszkaniec nie jest w stanie zebrać wszystkich informacji i ocenić ów materiału.

O co poprosiłem dokładnie? Mianowicie w piśmie(emailu) zawarłem jak niżej:

Precyzując o jakie konkretnie dzierżawy chodzi. Otóż miałem na myśli dzierżawy gruntów i nieruchomości, które w całości lub częściowo dotyczą roku 2019. Czyli dzierżawy które:
- rozpoczęły się przed 2019 ale trwają jeszcze w 2019 roku
- trwają tylko w 2019 roku
- rozpoczęły się 2019 i będą trwać w następnym roku lub latach.
Dzierżawy proszę przedstawić w programie Microsoft Excel wg poniższych kategorii:
a) nr ewidencyjny gruntu/nieruchomości
b) adres
c) dzierżawa od (data)
d) dzierżawa do (data)
e) zaznaczyć czy grunt/nieruchomość wydzierżawiany(a) jest przez /osobę prywatną/firmę/inną organizację
f) wysokość dzierżawy za cały okres trwania umowy
g) jeśli kwota dzierżawy jest zmienna i uzależniona od jakiś czynników to proszę opisać ów czynniki w uwagach i sposób naliczenia opłaty.
W spisie proszę ująć wszystko co napisałem powyżej z wyłączeniem wynajmowania mieszkań socjalnych.

W odpowiedzi burmistrz Międzyzdrojów zasłonił się, że udzielenie ów danych jest
• Informacją publiczną PRZETWORZONĄ (patrz ustawa)
Co z kolei reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej. Tam też jest napisane:

„Art.3.1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1)uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
2)wglądu do dokumentów urzędowych;
3)dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.2.Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.”

Innymi słowy musi ISTNIEĆ interes publiczny…

Zabrałem się do pracy i zdefiniowałem interes publiczny o udostępnieniu informacji odnośnie dzierżaw następująco:

a) UPOWSZECHNIENIE WIEDZY O GMINIE - Na dzień dzisiejszy dane, o które proszę są teoretycznie dostępne ale w praktyce społeczeństwo nie ma pojęcia:
• Co jest wydzierżawiane
• Za jakie stawki jest wydzierżawiane
b) TRANSPARENTNOŚĆ –
• Dzięki podaniu informacji zbiorczej urząd miejski ukróci powstawanie wszelkich hipotez odnośnie niegospodarności w zarządzaniu publicznym mieniem
• Powstanie ów dokumentu pozytywnie wpłynie na społeczny odbiór władzy publicznej
c) PARTYCYPACJA –
• Upowszechnienie ów informacji zachęci mieszkańców do korzystania z mienia gminy w formie dzierżawy. Ponieważ po raz pierwszy będą w stanie ocenić o co mogą się starać i ile muszą za to zapłacić
d) LEPSZE WARUNKI DO INWESTOWANIA - Taki dokument będzie dodatkową zachętą dla inwestorów. Inwestorzy lubią jasne reguły prowadzenia biznesu.

Ku mojemu zaskoczeniu dostałem informację odmowną. Wciąż niedowierzając publikuję odpowiedź w całości.